Sensitivism

I call my work "Sensitivism".

Sensitivism = Emotion, by sensory observation, without mental approach, where the thrill goes further than the observable.

After long brainstorming, and comparison with existing definitions, I have  bundled these definitions, and give it my own meaning to sensitivism.
Maybe I have to change it a bit.

A pure sensory experience, where words fall short for a good description, and ‘feel’ the foundation.

This work is composed of light and color in unrecognizable moments, in a world of its own. Without changing parts in the images it makes them as pure as possible to speak to the imagination. The image doesn’t need support by an underlying story. The image Is its own story. In this wordless silence, the picture is not rational accessible, and "feel" will lie directly on the surface. 

Although the images are accessible to all, they still remain very personal for everyone.

Sensitivisme

Mijn werk noem ik ‘Sensitivisme’. 

Sensitivisme = Emotie, door zintuigelijke waarneming, zonder verstandelijke benadering, waarbij de sensatie verder rijkt dan het waarneembare.

Na veel brainstormen, en vergelijking met bestaande definities, heb ik deze definities samengebundeld, en voor mijzelf deze betekenis gegeven aan sensitivisme.
Wellicht schaaf ik het nog bij.

Een puur zintuigelijke beleving, waar woorden tekort komen voor een goede omschrijving, en ‘gevoel’ het fundament is.

Dit werk is opgebouwd uit licht en kleur in onherkenbare momenten, in een eigen wereld. De beelden zijn naderhand niet bewerkt, om ze zo puur mogelijk tot de verbeelding te laten spreken. Het beeld heeft verder niet een onderbouwing nodig met een achterliggend verhaal. Het beeld Is haar eigen verhaal. In deze woordenloze stilte is het beeld niet rationeel te benaderen, en komt ‘gevoel’ direkt aan de oppervlakte te liggen. 

Ondanks dat de beelden voor iedereen toegankelijk zijn, blijven ze toch voor een ieder zeer persoonlijk.