Nico Los
Home
About me
Over mij (Dutch)
Gallery and Exhibitions
Sensitivism series
Mosanics
SOON NEW SENSITIVISM SERIES
details from images
Contact and reactions
SOON NEW SENSITIVISM SERIES!!!!!
Sensitivism / Sensitivisme
Mosanic / Mosaniek
Others opinion 1 / Wat anderen zeggen 1
Others opinion 2 / Wat anderen zeggen 2
How to call the type of working proces in these Sensitivism Collections / Hoe benoem je het werkproces in deze Sensitivisme Collecties
Just thoughts and findings / Slechts gedachten en bevindingen
Home

Welcome to the Website of Nico Los

Nico Los
1959  Amsterdam.

Since 1981 working at photo lab 'Eyes On Media' (formerly 'Capi-Lux professional lab')

In recent years build up a large clientele of artists and photographers.
For instance: Paul Blanca, Corbino, Ad van Denderen, Jan Dibbets, Hendrik Kerstens, Elizabeth Kleinveld, Bert Nienhuis, Laura Samsom-Rous, Hans Samsom, Ari Versluis, Roy Villevoye, Hans Wilschut, Rob de Wind, Kim Zwarts.

Since early 2010 the moment to show the world 
my personal work.


Welkom op de Website van Nico Los

Nico Los
1959  Amsterdam.
Sinds 1981 werkzaam bij fotovaklab 'Eyes On Media' (voorheen 'Capi-Lux Vaklab').

In de achterliggende jaren een grote klantenkring opgebouwd van kunstenaars en fotografen.
Onder andere: Paul Blanca, Corbino, Ad van Denderen, Jan Dibbets, Hendrik Kerstens, Elizabeth Kleinveld, Bert Nienhuis, Laura Samsom-Rous, Hans Samsom, Ari Versluis, Roy Villevoye, Hans Wilschut, Rob de Wind, Kim Zwarts.

Sinds begin 2010 het moment om mijn persoonlijke werk aan de wereld te laten zien.

 

HomeAbout meOver mij (Dutch)Gallery and ExhibitionsSensitivism seriesMosanicsSOON NEW SENSITIVISM SERIESdetails from imagesContact and reactions